Označení CE – značka standardu vysoké kvality

 


Společnost Zdravotní prostředky s.r.o. prodává,  dodává a  distribuuje pouze výrobky nesoucí označení CE. 

 


Co je to CE certifikát?

CE certifikát a označení CE se používá v rámci členských zemí Evropské unie. Pokud je na výrobku uvedeno označení CE, znamená to, že jeho výrobce či jeho zplnomocněný zástupce, nebo osoba, která dodává či uvádí výrobek na trh, potvrzuje, že tento výrobek splňuje veškeré náležitosti přísných požadavků všech EU Direktiv (nařízení vlády), který se na daný výrobek vztahují.

CE označení znamená Conformité Européenne – přeložené z francoužštiny "evropské shody“. 

Proč je CE označení nutné?

CE označení je povinné evropské označení pro určitou skupinu výrobků a potvrzuje tak, že výrobek splnil v rámci Evropské unie nejvyšší předpoklady pro bezpečnost spotřebitele, zdraví a ochrany životního prostředí. Označení CE je tak pro uživatele zárukou bezpečného a plnohodnotného používání výrobku.

Je důležitá koupě výrobku s označení CE?

Ano, pro spotřebitele značka CE znamená významný ukazatel spolehlivosti výrobku.

Výrobek označený certifikátem CE je výrobek, který splňuje vysoké požadavky kladené na kvalitu, bezpečnost spotřebitele, zdraví a ochranu životního prostředí.

Připojením označení CE na výrobek výrobce prohlašuje, že výrobek je ve shodě s přísnými požadavky příslušných směrnic a že příslušné postupy posuzování shody byly splněny. U výrobku nesoucí označení CE se tedy předpokládá, že byl vyroben v souladu s přísně danými směrnicemi EU.

Jsou možné záměny s CE certifikátem?

Bohužel ano, je nutné dát si pozor na dovážené výrobky z Číny. Některé produkty, které se dovážejí z Číny mají matoucí označení CE, které znamená  pouze označení dovozu z Číny (China Export) a není v souladu s evropskými certifikacemi. Jedná se o dvě písmena blízko u sebe, ne od sebe, jak je tomu v případě loga CE certifikátu. Pozor na výrobky takto označené, může se jednat o nesprávné užití značky CE certifikátu a v žádném případě neznamená, že výrobek byl vyroben za přísně daných směrnic EU.

Logo označení CE musí být nejméně 5 mm vysoké – viz uvedený obrázek.

CE označení pro výrobky ve shodě s EU

"Čína Export" vývozní známka

Jaký je původ označení CE?

Označení CE existuje ve své současné podobě od roku 1993 a používá se pro označení evropských výrobků. Je povinné pro určitou skupinu výrobků a je zde kladen důraz na právní požadavky  jako jsou bezpečnost, zdraví, životní prostředí, bezpečnost práce a ochrana veřejného zájmu. CE označení znamená, že výrobce nebo dovozce, který splnil požadavky kladené na získání označení CE respektuje požadavky na bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí. Tyto požadavky jsou stanoveny ve směrnicích EU a členské státy se zavázaly k začlenění těchto přesných požadavků do svých vnitrostátních právních předpisů.

Kdo dohlíží na správné používání označení CE?

Za účelem zajištění nestrannosti operace dozoru nad trhem je dohled nad označením CE prováděn veřejnými orgány v jednotlivých členských státech ve spolupráci s Evropskou komisí.

Jaké jsou sankce za padělání označení CE?

Postupy, opatření a sankce použitelné na padělaní označení CE se liší podle právní úpravy jednotlivých členských států. V závislosti na závažnosti trestného činu, mohou být hospodářské subjekty potrestány pokutou a v některých případech i trestem odnětí svobody.

 


Zdravotní prostředky s.r.o.

Třanovského 622/11
Praha 6 – Řepy
163 00

Tel.:+420 220 516 437

Mob.:+420 608 97 87 10

E-mail:
info@zdravotni-prostredky.cz

Naši partneři

 
logo
 


© 2010 - 2017 Zdravotní prostředky s.r.o, invalidní vozíky